Grafický design

Čtyřletý studijní obor: 82-41-M/05

 Učební plán oboru (pdf dokument): Grafický design

Charakteristika oboru: 

Umělecký obor, ve kterém si žák osvojuje vědomosti a dovednosti z okruhu kresby, malby, figurální kresby, uměleckých grafických technik, moderních tiskových technik, fotografie a navrhování grafického designu. Odborná výuka probíhá v kreslírnách, grafických dílnách a učebnách vybavených moderní počítačovou technikou a současným profesionálním grafickým softwarem pod pedagogickým vedením zkušených profesionálních výtvarníků-pedagogů.
Absolventi nacházejí uplatnění jako grafičtí designéři v grafických ateliérech a studiích, jako grafici či art-direktoři v reklamních agenturách, ve vydavatelstvích časopisů i v knižních nakladatelstvích. Ti aktivnější se mohou uplatnit i jako samostatně činní grafičtí designéři a výtvarníci. Nejlepší studenti mají možnost pokračovat ve studiu zejména na uměleckých vysokých školách.

Grafický list, Markéta Stránská (3. ročník), tech. litografie (autografie), rozměr - 600*440 mm